Tuỳ chỉnh màu xe

MISTIQUE RED

DESAT SILVER

JET BLACK

CORMORANT BROWN

NEPTUNE GREY CL

ACTION ORANGE

BRAHMINY WHITE

LUXURY BLUE

DESAT SILVER

MISTIQUE RED

JET BLACK

CORMORANT BROWN

NEPTUNE GREY CL

ACTION ORANGE

BRAHMINY WHITE

LUXURY BLUE

ĐỎ

CAM

XANH

XÁM

BẠC

TRẮNG

ĐEN ĐẲNG CẤP (GBO)

XÁM HOÀNG GIA (GYM)

ĐỎ QUYỀN LỰC (GG2)

TRẮNG LỊCH LÃM (GAZ)

BẠC KIÊU HÃNH (GAN)

XÁM THỜI THƯỢNG (GUN)

CAM PHONG CÁCH (G18)

XANH CÁ TÍNH (GBP)

XÁM THỜI THƯỢNG

ĐEN ĐẲNG CẤP

TRẮNG LỊCH LÃM

BẠC KIÊU HÃNH

ĐỎ QUYỀN LỰC

XANH CÁ TÍNH

Trắng lịch lãm

Xanh trẻ trung

Xanh phong cách

Nâu khỏe khoắn

Xám thời thượng

Đen huyền bí

Đỏ quyền lực

Bạc kiêu hãnh